Jaką wybrać szkołę?

Jak Wybrać Szkołę Średnią

Wybór szkoły średniej to ważna decyzja, która może mieć wpływ na całe dalsze życie. 

Obecny system edukacji wymaga od trzynastolatka/czternastolatka odpowiedzi na pytanie kim chce zostać w przyszłości.

To jest bardzo trudne pytanie i nie jeden dorosły zastanawia się nad znalezieniem odpowiedzi, a co dopiero dziecko, które wkracza w czas poznawania siebie.

Piszę to o tym, aby uzmysłowić Tobie rodzicu, że ten moment dla Twojego dziecka jest bardzo trudny. Wywołuje on dużo stresu, z którym trudno im sobie poradzić. Pracując z młodzieżą, zauważyłam, że często presje wywołuje nawet nie sami rodzice, co środowisko uczniów.

To jest bardzo ważne, aby zdać sobie sprawę, że wybór szkoły średniej powoduje dużo lęku i stresu. W ostatnich latach dodatkowym problemem jest lęk przed niedostaniem się do żadnej szkoły, którą się wybrało. Często, to nie same wyniki na tym zaważają, a po prostu podwójne roczniki i zbyt duża ilość dzieci w jednym roczniku.

Uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej, czy dzieci w wieku dwanaście, trzynaście i czternaście lat, nie mają prawa do końca wiedzieć, co chcą robić w życiu. Dlaczego? Ponieważ z psychologicznego punktu widzenia, dziecko w tym wieku wchodzi w okres poznawania siebie. Czyli świadomie definiuje siebie. Kim jest, co lubi robić, czego nie lubi. W jakich sytuacjach radzi sobie świetnie, a w których potrzebuje się rozwinąć.

Niestety szkoły nie mają na celu odkrycia potencjału dziecka. Ja w swojej pracy opracowałam autorski program mentoringowy, w którym na podstawie rozmowy, narzędzi coachingowych i mentoringowych odkrywam mocne strony dziecka. Pomagam mu zarządzać jego emocjami, zrozumieć świat, w którym się znajduje. Często w klasie 7 czy 8 pojawiają się też zachowania buntownicze, gdzie dziecko próbuje stawiać swoje granice i odnaleźć swoje „ja”. To powoduje, że również dla rodziców, jest on bardzo trudnym okresem. Konflikty, nieporozumienia często komunikacyjne powodują, że dziecko zamyka się w sobie. Nie umie prosić o pomoc w znalezieniu swojej drogi. Dlatego tak ważne jest wspieranie nastolatka – mentoring młodzieży.

Jak pomóc dziecku wybrać szkołę ponadpodstawową?

Pierwsze, to zrozum i powiedz mu, że rozumiesz jego emocje i lęk przed tym, że nie wie czego chce. Dziecko w tym czasie potrzebuje tego usłyszeć. Powiedz mu, że jesteś z nim w tym procesie i jeśli wybór, który dokona okaże się złym, zawsze można go zmienić. Może nie od razu, ale chociaż od następnego roku. To ważne, aby zapewnić dziecko o tym. Ponieważ to obniża znacząco stres i powoduje, że dziecko otwiera się na możliwości. A o to właśnie nam chodzi.

Dlatego Twoje wsparcie w tej kwestii jest bardzo ważne!

Decyzja o wyborze szkoły ponadpodstawowej jest ważna, ponieważ wpływa na przyszłość edukacyjną i zawodową młodego człowieka. Przede wszystkim należy zastanowić się nad zainteresowaniami i celami jakie towarzyszą dziecku, a także nad tym, jakie perspektywy zawodowe oferują poszczególne typy szkół.

Jakie czynniki brać pod uwagę przy wyborze szkoły.

Z doświadczenia wiem, że najgorszy czynnik, który chcemy brać przy wyborze szkoły to ranking. Dlaczego?

Otóż, często szkoły z górnej czołówki zabiegają, o najwyższe wyniki zdawalności matur. Ale jak to osiągają? Wywierają olbrzymią presję na dzieciach, jakby oceny i średnie były najważniejsze. W takich miejscach wynik się liczy, a nie dziecko. Jakie ma potrzeby, w czym chce się rozwija, lub jakie ma zdolności. Kolejny powód, to znam przypadki, w których nakłania się dzieci, aby nie zdawały matur z danego przedmiotu, albo nawet nie dostają kwalifikacji, aby tylko nie zaniżyć wyników…

Jak widzisz, szkoły nie do końca kierują się dobrem dziecka..niestety, ale tak jest i trzeba o tym pamiętać. Na szczęście są szkoły, które inaczej patrzą na rozwój dzieci i życzę Tobie, aby właśnie Twoje dziecko trafiło do takiej szkoły gdzie będzie on podmiotem, a nie przedmiotem.

Jaką szkołę średnią wybrać?

Macie do wyboru: liceum ogólnokształcące, które trwa 4 lata, technikum trwające 5 lat, szkołę branżową I stopnia (kiedyś szkoła zawodowa) trwającą 3 lata. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, można kontynuować naukę i doszkalanie zawodu w szkole branżowej II stopnia. Po tym etapie Twoje dziecko może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Jak widzisz czasowo wygląda podobnie, jeśli Twoje dziecko chce zdawać maturę i ewentualnie kontynuować naukę na studiach. Plusem technikum, czy szkoły branżowej jest zdobycie zawodu. Natomiast sprecyzowanie zawodu pomoże Tobie lista, na której znajdują się wszystkie możliwe zawody: KLIK

Jaką szkołę wybrać po ósmej klasie?

Do wyboru macie technikum, szkołę branżową i LO. Każda z placówek ma swoją rekrutację. W wyborze szkoły ponadpodstawowej warto przeliczyć ile punktów Twoje dziecko może zdobyć.

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Jak policzyć punkty w ósmej klasie?

Maksymalny wynik do zdobycia to 200 punktów.

Z egzaminu ósmoklasisty możesz uzyskać 100 punktów, a pozostałe 100 zdobędziesz przez swoje oceny, świadectwo szkolne z wyróżnieniem, udział w konkursach czy olimpiadach oraz aktywne uczestnictwo w wolontariacie.

Jak przeliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty? :

-wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • matematyki

mnoży się przez 0.35

-wynik przedstawiony w procentach z

 • języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0.3

Przykład: Uzyskując na egzaminie 70% z języka polskiego, 85% z matematyki oraz 90% z języka angielskiego lub innego wybranego języka obcego, sytuacja wygląda następująco:

70 * 0.35 + 85 * 0.35 + 90 * 0.3 = 24,5 + 29,75 + 27 = 81,25 punktów

Przeliczanie na punkty ocen z przedmiotów, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (liczą się 4 przedmioty w tym j. polski, matematyka i 2 dodatkowe określone przez wymagania danej szkoły):

 • celujący – przyznaje się po 18 punktów
 • bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów
 • dobry – przyznaje się po 14 punktów
 • dostateczny – przyznaje się po 8 punktów
 • dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymać można 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.

Czym się charakteryzuje: liceum, technikum, szkoła branżowa i ile trwają

Aby dziecko podjęło decyzję czy wybrać liceum czy technikum, technikum lub szkołę branżową potrzebuje zrozumieć czym one się różnią jakie są plusy, a jakie minusy danej szkoły. Mam nadzieję, że poniższe charakterystyki pomogą Tobie w tym.

Liceum ogólnokształcące- charakterystyka

Liceum to szkoła ogólnokształcąca, umożliwia zdobycie wykształcenia OGÓLNEGO. Przygotowuje do matury i dalszej edukacji na studiach. Jest to dobry wybór dla osób, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie, na przykład na uniwersytecie. Liceum oferuje szeroki wachlarz przedmiotów, takich jak języki obce, matematyka, geografia, historia, chemia, biologia itp.

W zależności od szkoły, uczniowie mają również możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych, takich jak informatyka, język rosyjski, robotyka czy teatr.

Liceum oferuje również szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, takich jak kluby sportowe, koła zainteresowań czy teatr szkolny. Te zajęcia pozwalają uczniom na rozwijanie swoich zainteresowań i umiejętności oraz budowanie relacji z rówieśnikami.

Liceum jest również ważne ze względu na naukę przygotowującą do matury. Matura jest ważnym egzaminem, który decyduje o dostępie do wybranej uczelni wyższej. Liceum oferuje więc uczniom odpowiednie przygotowanie, aby zdać egzamin i zrealizować swoje marzenia o dalszej edukacji.

W skrócie, liceum to szkoła ponadpodstawowa, która oferuje zaawansowany program nauczania, szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych oraz przygotowanie do matury. To ważne etap w edukacji, który pozwala uczniom na rozwój ich umiejętności i interesów, a także na dostęp do dalszej edukacji.

Z mojej perspektywy minusem jest mniejsze zainteresowanie samym uczniem i jego umiejętnościami w pogoni za materiałem do zrealizowania.

Obecnie nie mamy problemu z dostępem do informacji, przecież mamy ją na wyciągnięcie ręki. Natomiast dużym problemem jest chociaż umiejętność wykorzystania danej wiedzy w realnym świecie.

Plusy LO (subiektywne usłyszane od nastolatków):

-większość znajomych tam idzie

-profil ogólnokształcący w pewnym sensie daje więcej czasu na zastanowienie się nad dalszą ścieżką edukacji

-szeroki wachlarz zajęć dodatkowych

-czas trwania 4 lata

-wybór profili klasy (zakładając, że dziecko wie, co chce robić później)

-celem głównym jest przygotować się do matury

Minusy LO (subiektywne usłyszane od nastolatków):

-pogoń za ocenami i materiałem do zrealizowania

-uczeń jako przedmiot a podmiot

-mało czasu na rozwój umiejętności miękkich

-mało czasu na rozwijanie pasji

-większy nacisk na przyswajanie wiedzy niż na jej wykorzystanie

-godziny, które nie sprzyjają zegarowi biologicznemu nastolatka

-szufladkowanie dzieci za pomocą profili klas

-profile w liceum

-nie zwraca się na mocne i słabe strony

Technikum – charakterystyka

Technikum trwa 5 lat, umożliwia zdobycie wykształcenia TECHNICZNEGO, przygotowuje do pracy w konkretnym zawodzie. Uczeń ma możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, dzięki czemu może od razu po skończeniu szkoły znaleźć pracę w swoim zawodzie. Technikum oferuje różne specjalizacje, takie jak technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik itp.

Charakteryzuje się ono przede wszystkim praktycznym podejściem do nauczania oraz połączeniem teorii z praktyką. W trakcie nauki w technikum uczniowie mogą zdobywać doświadczenie poprzez różnego rodzaju praktyki zawodowe, co pozwala im na lepsze przygotowanie się do przyszłej pracy.

Technikum oferuje różne specjalizacje, takie jak technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik budownictwa itp. Uczniowie mogą więc wybrać kierunek, który najlepiej odpowiada ich zainteresowaniom i celom zawodowym. Pełna lista zawodów

Klasy technikum prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe i wiedzę teoretyczną. Uczniowie mają zazwyczaj dostęp do nowoczesnego sprzętu i narzędzi, co pozwala im na lepsze zrozumienie zagadnień oraz na rozwijanie swoich umiejętności praktycznych. Często duże fabryki mają współprace ze szkołami, oferując stypendia i pracę dla wyróżniających się uczniów po ukończeniu szkoły.

Co istotne, absolwenci technikum po ukończeniu szkoły mogą od razu znaleźć pracę w swoim zawodzie lub kontynuować naukę na studiach związanych z danym kierunkiem specjalizacji.

Krótko mówiąc technikum to szkoła, która łączy teorię z praktyką, oferująca różne specjalizacje, która pozwala na zdobycie przydatnych umiejętności, wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także umożliwiająca od razu znalezienie pracy lub kontynuowanie nauki na studiach.

Plusy technikum (subiektywne usłyszane od nastolatków):

-wyuczony zawód

-możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego

-dużo wiedzy praktycznej połączonej z teoretyczną

-możliwość pracy po ukończeniu szkoły

-możliwość kontynuowania nauki w szkole wyższej po zdaniu odpowiednio matury

-wykształcenie średnie

Minusy technikum (subiektywne usłyszane od nastolatków):

-towarzystwo może stanowić duże wyzwanie

-niewiedza, jaki zawód chciałoby się uczyć

-mała popularność

-w języku młodzieży „obciach”, „porażka”

Szkoła branżowa I i II stopnia (kiedyś szkoła zawodowa) – charakterystyka

Szkoła branżowa I stopnia umożliwi zdobycie wykształcenia ZASADNICZEGO ZAWODOWEGO i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Szkoła branżowa to rodzaj szkoły średniej, która kształci w konkretnych zawodach. Celem takiej szkoły jest przygotowanie uczniów do podjęcia pracy w danej branży po ukończeniu nauki.

Szkoła ta oferuje różnorodne kierunki kształcenia, takie jak: budownictwo, informatyka, mechatronika, gastronomia, fryzjerstwo, czy kosmetologia. Uczniowie mogą wybrać kierunek, który najbardziej ich interesuje i odpowiada ich zainteresowaniom.

Uczniowie szkół branżowych uczą się przede wszystkim przez praktykę, przygotowując się do pracy w swoim zawodzie poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i projekty. Oprócz tego, uczniowie uczą się również teorii, która jest niezbędna do wykonywania danego zawodu.

Szkoły branżowe cieszą się coraz większą popularnością wśród młodzieży, ponieważ dają one możliwość szybkiego zdobycia kwalifikacji i rozpoczęcia pracy po ukończeniu nauki. Wiele szkół branżowych współpracuje z przedsiębiorstwami, co pozwala uczniom na odbycie praktyk zawodowych i zdobycie doświadczenia. Szkoły branżowe są również przygotowane do dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dzięki temu absolwenci szkoły zawodowej są lepiej przygotowani do podjęcia pracy niż absolwenci innych typów szkół.

Podsumowując, szkoła branżowa to rodzaj szkoły ponadpodstawowej, która kształci w konkretnych zawodach, przygotowując uczniów do pracy w danej branży. Uczniowie uczą się przez praktykę i teorię, a wiele szkół współpracuje z przedsiębiorstwami, co pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz przyszłej pracy.

Plusy szkoły branżowej (subiektywne usłyszane od nastolatków):

-zdobycie zawodu

-praktyki w zakładach pracy/przedsiębiorstwach

-zdobycie pracy

-możliwość przystąpienia do matury po szkole branżowej II stopnia

-więcej wiedzy praktycznej niż teoretycznej

-lepsze przygotowanie do życia

Minusy szkoły branżowej (subiektywne usłyszane od nastolatków):

-brak wiedzy, który zawód chcieliby się uczyć/zdobyć

-zbyt wczesny wiek

-towarzystwo

-odległość szkoły

-brak danego zawodu w szkole w miejscu zamieszkania

Do jakiej szkoły warto aplikować?

 1. Profil szkoły: Przede wszystkim, należy zastanowić się nad profilem szkoły, czyli kierunkami nauczania, które oferuje. Jeśli Twoje dziecko ma już jakieś zainteresowania lub wie, jakiego zawodu chce się później podjąć, warto szukać szkoły z odpowiednim profilem, która przygotuje go do wybranej przyszłości.
 2. Reputacja szkoły: Warto również sprawdzić opinie o danej szkole, np. w internecie czy od osób, które już ją ukończyły. Reputacja szkoły może mieć wpływ na poziom nauczania oraz na to, jakie perspektywy zawodowe będzie mieć absolwent. Tutaj też warto sprawdzić, z jakimi przedsiębiorstwami dana szkoła ma współprace.
 3. Lokalizacja i dojazd: Kolejnym ważnym czynnikiem jest lokalizacja szkoły oraz możliwości dojazdu. Jeśli mieszkasz daleko od szkoły, dojazd może stanowić duży problem, dlatego warto wybierać szkoły, które znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania. Lub zwrócić uwagę na szkoły z internatem.
 4. Atmosfera i kadra: Warto również zwrócić uwagę na atmosferę panującą w szkole oraz na kadrę nauczycielską. To jest kluczowe, aby dziecko miało dobre środowisko rozwoju. Jeśli czujesz, że panuje tam przyjazna i sprzyjająca nauce atmosfera, a nauczyciele są pomocni i doświadczeni, to jest to dobry znak.
 5. Oferta dodatkowa: Na koniec warto zwrócić uwagę na ofertę dodatkową, jaką dana szkoła proponuje. Mogą to być np. koła zainteresowań, wyjazdy na zagraniczne wymiany czy projekty edukacyjne.

Jak widzisz wybór jest bardzo duży i podjęcie tej decyzji dla siódmoklasisty czy ósmoklasisty jest wręcz niemożliwy. Czym kierować się przy wyborze? Na pewno zainteresowaniami, odległością od szkoły. Okres szkoły średniej to czas na doświadczanie, poznawanie siebie i swojej wartości. Najważniejsze, aby dziecko nie zatraciło swojej ciekawości do eksplorowania świata i chęci uczenia się dalej. Dlatego tak ważne są warunki rozwoju i wybór samej szkoły.

Jeśli Twoje dziecko jest w siódmej lub ósmej klasie i nie ma pojęcia jak wybrać szkołę zapraszam mentoring młodzieży

kontakt@paulina-zielinska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.